Dags att skaffa brandlarm?

2 december, 2019 av Tess
Dags att skaffa brandlarm?

Brandlarm är något som finns i majoriteten av hem, och ofta är dessa något man tar för givet och knappt lägger märke till. Dessa är dock oerhört viktiga och spelar en väldigt viktig roll i hemmets säkerhet, och en byggnad utan brandlarm är förenat med livsfara. Brandlarmets syfte är nämligen att varna folk och göra de uppmärksamma på att det pågår en brand i en byggnad, något som kan och i många fall har räddat liv. Utan brandlarm kan en brand bryta ut utan att de personer som befinner dig i den aktuella byggnaden märker det. På så sätt kan de antingen upptäcka branden när det redan är försent, eller kvävas av brandgaserna om de till exempel ligger och sover.

Brandlarm fungerar som så att de består av detektorer av olika slag som märker om en brand pågår och då triggar igång alarmet. Oftast handlar dessa typer om rökdetektorer som triggar igång larmet om de känner av rök, värmedetektorer som triggar igång det om de känner av hög värme, eller flamdetektorer som känner av ultraviolett eller infraröd-strålning från eldens flammor, och får då larmet att börja tjuta. Oavsett detektor är syftet att varna människor om att det brinner, och sedan är det upp till personerna själva att ha förberett utgångarna så att det går att ta sig ut utan några större problem.

Det finns även de brandlarm som förutom att varna om bränder även sätter igång ett sprinklersystem med syfte att släcka branden. Detta är dock väldigt ovanligt i hemmiljöer, utan förekommer i stort sett endast i allmänna byggnader.

När det gäller brandlarm för bostäder har dessa funnits på marknaden sedan lång tid tillbaka, och det finns här ett stort antal av dessa att välja mellan. Dessa är varken dyra, stora eller svåra att installera, och då de kan rädda liv så är det utan tvekan värt att införskaffa ett om man inte redan har gjort det.