Anlita en behörig elektriker för guds skull!

2 maj, 2019 av Tess
Anlita en behörig elektriker för guds skull!

Är du i behov av hjälp med dragning av el eller andra elinstallationer så bör du kontakta en firma med behöriga installatörer. Kontrollera att den person som utför arbetet har behörighet, det är viktigt eftersom felaktigt utförda arbeten som orsakar olyckor kan bli kostsamt. Uppstår exempelvis brand eller att dyrbara hushållsmaskiner förstörs kan det bli problem med försäkringsbolaget. En elektriker skall legitimera sig och kunna uppvisa giltigt certifikat. Tänk på att en lärling måste arbeta tillsammans med en behörig elektriker, det kan tänkas att en firma med ont om personal lämnar en lärling själv för att utföra arbetet för att spara tid. Kontrollera att så inte sker. En lärling är under utbildning och utför sin praktik för att bli behörig, det är en del i utbildningen. Denne skall genomgå två steg som är lönereglerat. När denne genomgått både den teoretiska utbildningen samt praktik kan han/hon ansöka om behörighet hos Elsäkerhetsverket.

Vad du får göra själv är mycket begränsat och handlar om till exempel byt propp, glödlampa eller reparera trasiga skarvsladdar. Du får även byta ut eluttag med då måste dessa ej var på mer än 16 A och det måste sitta i en egen dosa eller kapsling. Men även om du får göra detta själv så krävs det kunskap för att inte det inte ska få allvarliga konsekvenser. Är du det minsta osäker be om hjälp

Anlita alltid elektriker för ändringar i installationer som är fast, om du ska byta ut ett vägguttag som är ojordat mot ett jordat, elinstallationer i våtutrymmen, el till golvvärme och givetvis om en kabel i marken ska förlängas. Självklart krävs det att en behörig elektriker gör alla installationer vid nybyggen, oavsett om det är en tillbyggnad som ett uterum. Om du inte vill anlita en elektriker till det, köp en lång förlängningskabel och dra den genom ett hål i väggen.